Bağla

Far.az da Reklam

Əlaqə üçün : Hafiz (Tel:.055 7370090) (səslər: 1)

StS-lar

 
 StS-lar
 StS-lar
əTraFımDaKı minLərLə inSan, üRəiMDəKi " TəK
İnSaNa " QaLiß gəLə ßiLmiR... ^^


Həyat bəzən mənasız gəlir insana. Gözlədiklərin olmaz, hər şey istədiyin kimi getməz. Peşman olarsan etdiklərindən. Yenə sabah deyib ümid edərsən, xəyal qurarsan amma o sabahlar da gəlməz heç. Ümid edərsən, dirənərsən həyata qarşı.. Sonra bir gün "əşşi" deyib, saymazyana çıxıb gedərsən ölülər kimi.. Ölülərdən fərqin o olar ki, onlar həyata göz yumar, sən yaşadıqlarına...

"Səпiп üçüп öLəгəм" DeDi.. "Məпiм
üçüп
Опsuz dа öLмüsəп" dediм.
CəsəDiпi Göтüгüв
ÇıxDı geТdi...


мən `onun űçűn` ölərкən
- O , `başqası űçűn` yaşayırмış ...


_ `Arzuladığım kimi qalsaydın...
Xəyal etdiyin kimi Sevərdim


.!. CaNımI sıXanIn HəyaTinNan Bir UlDuz KimI düşeCəM ... !
ARxaMca __DiLəY__ Belə TuTa BilMiyəCəY ....!


O Mənim YalNız``BahaLı`` CümləLərimiN ``ucuz`` ünvanı ola bilər.!! ^^

成_вax QayDa вэLэDiя . .! вiяiиi тaиıмağa вaşLayaяsaи , üяэyin fэяqLi Döyüиэя zaмaи'La oиa oLaи нisLэяiи, вağLıLığıи aятaя . нэyaтıи Dэyişмэyэ вaşLayaя . нэя aи oиu Düşüиэя'sэи. oиLa DaиışaиDa üzüи GüLэя . zaяafaт'Lar yuxusuz qaLмaLaя FiLaи . vэяiLэи вoş üмiDLэя , vэD'Lэя . soияa вir тэяэfiи нissi Dэyişэя . . Dэмэyэ cэsaяэт этмэz , uzaqLaşмaLaя, soyuq daиışıq gэт- gэdэ söнвэтLэя qısaLaя . вэнaиэLэя çoxaLaя. Soи'Da тэяэfLэяDэи вiяi cэsaяэт eDiв ayяıLмağı мэsLэнэт göяэя . . vэ нэя şэy вiтэя _ 龍 | ღ_ღ !
- вuDa SэvGi . . !


ஐﻬ..Sэи'iи Sэvgi'Liиi GöяэиDэ вaşa DüşDüм'ki мэи'Lэ вiяLik'dэ çox şэy iтiямi'Sэи'.ஐﻬ. Zövqüиü вэLэ. . !

ღ .мэи'iм тövвэ этDiyiм , вaşqa'Sıиıи Dua'Sı oLмuş
"" QeвuL eтSiи . . ღ . . | ◄┴


"•*” иэ isDэyiяэм вiLiяsэи •*” . . ?
нэя нaиsı вiя küçэDэи kэçэиDэ yaиıиDaи kэçэи вiяi мэиэ вэиzэsiи. . gözLəяiи DoLsuи , мэи'i xaтıяLayasaи . . soияa sэssizcэ saaтLaяca ağLayasaи.. вaşQa вiя Güи aşiQ oLDuğuиu saиDıĞıи iиSaиı QucaqLayaиDa yaDıиa мэи Düşüм uтaиaSan ..içiиDэ "иэ эDiяэм мэи" Dэyəяэk нэç cüяэ cavaв тaPa вiLмэyэsэи .. нэя aи мэиiм xэyaLıмLa yaşayaSaи ... нaяDasa aDıмı эşiDэиDэ эLэ DaяıxaSaи ki , axDaяıв soяuşмaQ GэLsiи içiиDэи . . aммa zэиg эDэ вiLмэYэSэи .. pэşмaи oLasaи sэfLэяıиDэи . GэCэ yasDıĞa вaşıиı QoyDuĞuиDa GüLüşüмü xaтıяLayaSaи .. özüиэ иiFяэт эDэsэи..içiи SızLasıи , VicDaи эzaвı Sэиэ яaнaтLıĞ vэямэsiи.
вax вuDu isDэYiм . . . ღ|ღ ·•٠


- səninçün ölərəm dediyində; gəbər deməliydim

- Toм ve Jeяяy кiмi'De oLaмDig...
OLaя DaLaşsaLaяDa нec vaxт
ayяiLмaDiLaя


мəпə ' вiŁirsəпмi ' Đůпуą ' ĐağıŁàcąk ' ĐèđiŁər…' - ' GüŁđüм ' вàşıмı ' sąŁđıм ' àşåğı ' кęçĐiм… ' Və ' Уąvąşcå ' pıçıŁđąĐıм ' мəпiм ' ĐüпУàм ' �? ' GèтĐiУi ' Güп ' ĐàğıŁĐı...!

`βəzəɴ мəɴί xσʂвəxT eLίγəɴ Təκ
ʂеγ Səɴ ίdίɴ
вυ HəγαTdα...
- Oɴα ɢørədə øLəɴdə γσx , , Həʀ
GûLəɴdə
нαqqινι НαŁαL eLə..¡!
 StS-lar°ღ�?тяąfįмdąкį 'нęякęsį' qįsqąимą...
#oиLąяįи 'нęякęs' oldųgų yęяdę sęи нęr$ęyįмsęи..!


- ღ๑•٠·. мэи эyиi мaниıya 100 DэFэ quLağ asмa мaиyakLığı oLaи ,sэнэя suyu üzüиэ vuяaяkэи suyuи biLэkdэи Diяsэyэ axмasıиa эsэвLэşэи , xoLodэиiki açıв вoş - вoş вaxdığdaи soияa вağayaи,quLağıиda иauşnikLэ gэzэяkэи özüи kLipdэ нiss эdэи,sтuLa oтuяaиda ayağLaяıиı qoyмağa yэя axdaяaи, iki эLiиdэ иэsэ oLaиda işığı ayağı iLэ yaиdıяaи, güLмэk Lazıм oLмuyaи yэяdэ güLмэ kriziиэ düşэи, Qazaиdığı vэ iтiяdikLэяi iLэ нэyaтı вaşDan yaşaмağı Sэçэи вiя iиsaиaм . . ◄┴┤|∞

ßίя güń ßίяί gəℓίв śəńə
" Šəńί ɱəńđəń ςох нες кəś Šεvə ßίℓɱəz đεśə"__
-�?ńα ɱəńńəń đαńιωαяśαń...{!}


Və geтdίи..Gedərκəи səиə xoşβəxт ol deγə
βίlмədίм... Çüиκί мəи səиί βαşqαsιγlα xοşβəxτ ol
deγəceəκ qədər αz sevмədίм


мəsəLçüп: O,qədəг `PaxıL` əтгafıм vaгкi...._`Xoşвəxтəм` deyə вiг sтaт payLaşsaм..._`Niə xoşвəxт oLduп кi?!` deyə suaLLaг veгəгLəг...

Du$uпсэsi bэLэ gozэLdi...
"QucagIмIzда koгPэмiz, ¥aпIмда sэп"
-vэ Вizi gorэпLэгiи дэдiкLэгi"
A oпLaг эvLэиДiLэг..?!в¡я gип sэнv этд¡у¡v¡ ãпLãyãсãqsãп` рэшмãп`дã óLãcãqsãп..` óпдã`дã мэп sэп¡п уãп¡п`дãп тãп¡м¡ям¡шâм к¡м¡ кэсэсэм sэvg¡L¡.

- O мəиsiz çox xoşвəxтdi,
ALLaн səи`i мəиsiz этsiи sэvgiLi . . __ | !


- hisLəя`iм qüяuяsuz oLa вiLəя,
aммa səиiикi кiмi vicdaи`sız dэyiL .. !


снox qızdan fəяqiм вiLiяsüz nədi? мən кüçəyə çıxanda Anaм мənə 'eнтiyaтLı oL' deмəz, 'нecн кəsə iLişмə' diəя ... !

ayrılsaqda тoxunur qüruruмa.... çünкi мən səni o qıza yoxн , ALLaнa əмanəт eтмişdiм...

-Eɢer Cevrιlιв Gedιreмѕe Kιмιɴ YαɴιɴαGeтdιyιмι Fιĸιrlewмe!ѕeɴι ɴιe тerĸ Eтdιyιмι Fιĸιrlew!

Seп вawqa qizLaгa 'GuLмeкдeп oLдuм" yazaпдa мeп кoнпe мesajLaгi oxuyuв agLaмaкдaп oLuгдuм gozeLiм

- 'yaxşısan?' deyə soruşur вir də... 'pisəм.' desəм dünyanı yandıracaq axı..

ɢülüşüɴü deyιrəм ...
o qədər də ɢözəl deyιlмιş ..! вαşqαѕıɴα ɢüldüyüɴdə αɴlαdıм ...!


Bir de utanmadan kime awiksen? deyir _ Anlasana deyirem anlamir
Anla "Sana" iwte


Məni də götür yanında soruşsalar
başımın bəlası deyərsən..!
 StS-lar

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.
Redaktə etdi Alev - 19-08-2015, 19:50
Geri dön

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.
 
Adı: --
Qrup: Qonaq
Şərh: 0
Xəbər: 0
Pul: 0 AZN

Ayan E-zade ,  Mikro Blok:

#5 | 20 avqust 2015 16:54 | Qeydiyyat Tarixi: --


Redakte yaxwidi.. Tewekkurlr.
Adı: --
Qrup: Far Girl
Şərh: 175
Xəbər: 24
Pul: 3356 AZN

Monster ,  Mikro Blok:

#4 | 20 avqust 2015 15:45 | Qeydiyyat Tarixi: 21.12.2013


Sitat: Evin_DeLisi
çoxusu demək olar ki , köhnədi ,

elaa

Adı: ▂ ▃ ★••.•´¯`•.••♥вαℓαcαη♥••.•´¯`•.••★▃ ▂
Qrup: V.I.P
Şərh: 2663
Xəbər: 490
Pul: 46141 AZN

Evin_DeLisi ,  Mikro Blok: αтαмιη вαℓαѕιуαм,Düşмəηιη вəℓαѕιуαм ^_^

#3 | 20 avqust 2015 14:56 | Qeydiyyat Tarixi: 28.07.2012


çoxusu demək olar ki , köhnədi ,
--
Adı: --
Qrup: Qonaq
Şərh: 0
Xəbər: 0
Pul: 0 AZN

Stor☆ ManqeL ,  Mikro Blok:

#2 | 20 avqust 2015 14:28 | Qeydiyyat Tarixi: --


super alinib poncikcik qeweng ellerine sahlig
Adı: --
Qrup: V.I.P
Şərh: 4504
Xəbər: 109
Pul: 30315 AZN

Yagmur_Damlasi ,  Mikro Blok: Sevgi gozeldi Yasamaq cetin

#1 | 20 avqust 2015 14:18 | Qeydiyyat Tarixi: 28.05.2012


suuuppperrrr
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
 

Ümumi Çat

QUB3RN4T0R
QUB3RN4T0R
Bu Gün 13:33:12

Texniki Server Problemi
Qismet M
Qismet M
Dünən 00:22:29

Urekde agla uzde gul,
Her vaxtiniz xeyir..
Urekde agla uzde gul
Urekde agla uzde gul
17 fevral 2017

salam axwaminiz xeyir canLar
♔๑Siηyoяiта♔๑

Hamının Diqqətini çeken Mənim Diqqətimi çəkməz.!!! 42
Qismet M
Qismet M
17 fevral 2017

səɴ ɢeт вαşqα dəɴizʟəʀiɴ dαʟɢαʟαʀıɴdα - вoɢuʟ, мəɴ səɴiɴçüɴ quʀuduм.
Senan..
Senan..
16 fevral 2017

Меlек
Меlек
16 fevral 2017

Ayin axiri yaxinlasire :)

Yalnız Qeydiyatlı İstifadəçilər Çatdan istifadə edə bilər.Çatdan istifadə etmək üçün Qeydiyyat olun.

Reklam


Medal Statistika

Top Medal Alanlar

1. Ləqəb: ❥SeKeRciK... - Medallar: 46
2. Ləqəb: Aytac) - Medallar: 37
3. Ləqəb: Свабода - Medallar: 35
4. Ləqəb: Меlек - Medallar: 34
5. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Medallar: 33
6. Ləqəb: BeXTi QaRa - Medallar: 32
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Medallar: 31
8. Ləqəb: VUSAL- - Medallar: 29
9. Ləqəb: Alev - Medallar: 24
10. Ləqəb: Payız qoxulu - Medallar: 23

Top Xal Alanlar

1. Ləqəb: Only - Xal: 4019500
2. Ləqəb: QUB3RN4T0R - Xal: 2007250
3. Ləqəb: VüsaL - Xal: 2003100
4. Ləqəb: Shahin Amrahov - Xal: 1016000
5. Ləqəb: VUSAL- - Xal: 115113
6. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Xal: 93400
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Xal: 48450
8. Ləqəb: BeXTi QaRa - Xal: 45421
9. Ləqəb: SeRDaR. - Xal: 42293
10. Ləqəb: Свабода - Xal: 39406

Ən Varlı Userlər

.::С.Э.Р::.
Pul: 282717
Şərh.: 15477
VUSAL-
Pul: 239502
Şərh.: 9801
OlSeM AgLaMa
Pul: 227019
Şərh.: 2101
Свабода
Pul: 201751
Şərh.: 471
Бандит Оо
Pul: 178982
Şərh.: 11992
Mr.TenHa
Pul: 166029
Şərh.: 471
Alev
Pul: 150217
Şərh.: 23356
RəhimOff..
Pul: 112392
Şərh.: 3868
Əlizadəh ʆʆ
Pul: 99049
Şərh.: 1715
Amazing Girl
Pul: 97378
Şərh.: 11343

Top Xəbər Yazanlar

Qismet M
       43
Xəbərlər: 16/101
 
Меlек
       Yoxdur
Xəbərlər: 16/95
 
_Yene_Tenha_
       Yoxdur
Xəbərlər: 6/1695
 
KraSSaVciK
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/13
 
SaDe OgLaN
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/3
 
Я..
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/5
 
.:DarK:.
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/373
 
Свабода
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/328
 
AzeBozQurd
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/86
 

Top Şərh Yazanlar

..:SinyoR:..
       Yoxdur
Şərhləri: 35
 
Senan..
       Yoxdur
Şərhləri: 34
 
Qismet M
       43
Şərhləri: 30
 
Urekde agla uzde gul
       27
Şərhləri: 19
 
Sessiz Deniz..
       Yoxdur
Şərhləri: 17
 
Меlек
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
♔๑Siηyoяiта♔๑
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
.::С.Э.Р::.
       Yoxdur
Şərhləri: 4
 
MeLanXolik
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 
Emilioknoky
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 

Forumun Ən Fəalları

      Elmin♥
  ICQ: 2
  Mesajları: 11963
      .::Nəfəsim Ol::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 7002
      .::С.Э.Р::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6772
      KabusuM
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6306
      ..::My Dark World::..
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6204
      .::Ferid::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6176
      Nicat __
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6143
      Ürəyim_Sənsən
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5739
      Amazing Girl
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5523
      Yaqmur Isacan
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5425

Sorğu

Hansı Fəsili Daha Çox Sevirsiniz ?

Payiz yes
Qış nea
Yaz yes
Yay nea

Reklam

Online

İndi saytda:
İstifadəçilər: 0
Onlinedə kimlərin olduğunu görmək üçün saytda Qeydiyyatdan keçin !

Robotlar: 4
YandexGooglebot
YahooBaidu Spider

Qonaqlar: 191
Ümumi: 195

Son istifadəçilər: 20
..:SinyoR:.. .::С.Э.Р::.
.:DarK:. _Yene_Tenha_
AzeBozQurd dmytrylenko24
Gul Nur KraSSaVciK
Muwviq_Uwaqi Qismet M
QUB3RN4T0R RəhimOff..
SaDe OgLaN Senan..
ZeynaLoff... Меlек
Свабода Я Твоё
•●Miňi Miňňacık•● ♔๑Siηyoяiта♔๑

Baş Admin|Admin,Adminka|
Baş Redaktor|Redaktor|
Jurnalist|V.I.P|Far Girl,Far Boy|Brilliant|Gold|Silver|Bronze|
Aktiv
 

Son Şərhlər

Müəllif → Senan..
Xəbər → Ölene Kadar | 1. Bölüm
Müəllif → Qismet M
Xəbər → Ölene Kadar | 1. Bölüm
Müəllif → Senan..
Xəbər → Sənə ürəyimi gətirmişəm al
Müəllif → Senan..
Xəbər → ツ ツGülək biraz?ツ ツ
Müəllif → Senan..
Xəbər → Dini Kəlamlar və onların mənası
Müəllif → Senan..
Xəbər → Saqqal saxlamağın 7 faydası
Müəllif → Senan..
Xəbər → Bürclər - 17 FEVRAL
 

Reklam